Wie ben ik?

Opvoedcoach Utrecht

Ik ben Helga Katteler.

Ik ben HBO pedagogiek gaan studeren nadat ik tijdens mijn opleiding voor kraamverzorging opmerkte hoe interessant ik de ontwikkeling van het kind vind en de rol die de opvoeding daarin speelt. Tijdens deze opleiding ontdekte ik wat ik zocht: advies geven aan ouders over de opvoeding en ontwikkeling van hun kind vond ik uitdagend. Daarnaast vind ik het een mooie taak om ouders verder te helpen bij hun opvoedvraag.
Deze opleiding pedagogiek, afstudeerrichting ontwikkelingspedagoog, heb ik met succes afgerond. Ik heb ervaring kunnen opdoen in de opvoedingsondersteuning bij een opvoedbureau in Amsterdam.

Tijdens mijn afstudeeropdracht van de opleiding pedagogiek heb ik mij verdiept in hoogsensitieve kinderen (HSK), wat ook mijn interesse voor deze groep kinderen extra heeft vergroot. Graag deel ik deze kennis, omdat ik vind dat het belangrijk is om deze eigenschap tijdig te onderkennen bij een kind want ik ben ervan overtuigd dat dat ten goede komt aan de ontwikkeling van het kind. Wanneer een ouder weet dat zijn kind hoogsensitief is, kan hij het gedrag van het kind veel beter begrijpen en hier ook beter op aansluiten. Graag ondersteun ik ouders in de opvoeding bij problemen en help voorkomen dat deze uitgroeien tot iets groots.

Ook vind ik dat er in z’n algemeenheid op dit moment nog te weinig aandacht voor deze eigenschap is en ik help graag mee om hier meer bekendheid aan te geven.

Wat van belang is, is dat het kan lijken alsof dit het zoveelste stempel is wat je op een kind kunt drukken. Dit is niet mijn bedoeling! Het gaat mij er niet om wat voor naam deze eigenschap heeft, maar ik denk wel dat het belangrijk is dat er begrip is vanuit de ouders en de omgeving omdat deze kinderen net anders kunnen reageren dan de meeste kinderen, maar dat daar dus ook een oorzaak voor is. Ik denk dat kennis kan helpen dat er meer begrip wordt getoond voor het gedrag van het kind en dat er in de opvoeding zo goed mogelijk aangesloten kan worden op het kind.

Opvoedcoach in Utrecht.

Ik neem de tijd voor de vragen en verhalen van ouders. Ik kan goed luisteren en ga zorgvuldig te werk. Daarbij ga ik uit van het standpunt dat de ouder de deskundige is over zijn/haar kind. Het doel is om ouders waar gewenst vaardigheden aan te leren, waarna zij zelf weer verder kunnen. Ook help ik ouders graag bij relatief ‘eenvoudige’ vragen in de opvoeding, omdat een kleine steun in de rug al veel verschil kan maken in het plezier dat de ouder beleeft aan zijn/haar kind en de opvoeding.

Ik ben Triple P gecertificeerd, een methodiek die ook wel Positief Opvoeden wordt genoemd. Vaak zal ik werken volgens deze methodiek. Meer informatie over Triple P vind je op www.opvoedwereld.nl of www.positiefopvoeden.nl.

Welkom bij Opvoedwereld!

Positief opvoeden