Hoe kom je erachter?

Er zijn verschillende kenmerken die passen bij hoogsensitieve personen, maar het is niet zo dat iemand alle kenmerken moet hebben om hoogsensitief te zijn.


Elaine Aron heeft twee vragenlijsten opgesteld. Een voor volwassenen en een voor kinderen.

Deze vragenlijst kan gebruikt worden om te kijken of iemand hoogsensitief is.

Vul hier zelf deze vragenlijst in: volwassene / kind.

In de vragenlijst worden 23 vragen gesteld waarop ‘ja’ of ‘nee’ kan worden geantwoord. Afhankelijk van de score, kan er gezegd worden dat deze persoon waarschijnlijk- of niet hoogsensitief is.
Er wordt gesproken over ‘waarschijnlijk’ omdat het gaat over de mate waarin een eigenschap aanwezig is. Het gaat om de beleving die iemand heeft, en of hij zich vindt passen in het plaatje dat wordt geschetst.

(Aron, 2009 & 2010)












Positief opvoeden